ผลงานอาจารย์

แสดงความยินดี กับ ท่าขามเกษตรพอเพียง คว้า 5 รางวัล ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารของ กรมอนามัย

แสดงความยินดี กับ ท่าขามเกษตรพอเพียง คว้า 5 รางวัล ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารของ กรมอนามัย
.

ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ บ้านท่าขามเกษตรพอเพียง อ.ขนอม พัฒนาการสื่อสาร 2 ภาษา ผ่านนวัตกรรมนักศึกษา รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

สาขาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ บ้านท่าขามเกษตรพอเพียง อ.ขนอม พัฒนาการสื่อสาร 2 ภาษา ผ่านนวัตกรรมนักศึกษา รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ PTT RUTS Smart Farming ได้รับรองมาตรฐาน GAP การันตีผลผลิตปลอดภัยสินค้าเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ PTT RUTS Smart Farming ได้รับรองมาตรฐาน GAP การันตีผลผลิตปลอดภัยสินค้าเกษตร
.

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงาน เวทีประกวดนานาชาติ สร้างชื่อเสียง สร้างความภูมิใจกับวิทยาลัยฯ

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงาน เวทีประกวดนานาชาติ สร้างชื่อเสียง สร้างความภูมิใจกับวิทยาลัยฯ
.
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ร่วมแสดงความยินดี แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
.
ดร. พิมพิศา พรหมมา หัวหน้าหลักสูตรวิชาการบัญชี

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ รมต. กระทรวง อว. งานเฉลิมฉลองหลาดชุมทาง ทุ่งสง ครั้งที่ 200 พร้อมเปิดตัวหลักสูตรการเรียนการสอน และนวัตกรรมนักศึกษา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ รมต. กระทรวง อว. งานเฉลิมฉลองหลาดชุมทาง ทุ่งสง ครั้งที่ 200 พร้อมเปิดตัวหลักสูตรการเรียนการสอน และนวัตกรรมนักศึกษา
.

กิจกรรมการผลิตเจลล้างมือและสเปรย์สมุนไพรจากเตยหอม ตะไคร้หอมและมะกรูด ณ ห้องปฏิบัติการเคมี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

กิจกรรมการผลิตเจลล้างมือและสเปรย์สมุนไพรจากเตยหอม ตะไคร้หอมและมะกรูด

สาขาวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ขนอม เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรค COVID-19

สาขาวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ขนอม เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรค COVID-19
-----------------------

สาขาวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ขนอม เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรค COVID-19

สาขาวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ส่งมอบเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติเพื่อลดการสัมผัส ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ขนอม เพื่อสนับสนุนการป้องกันโรค COVID-19
……………………………..

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มแดงและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น #สู่การสร้างผลิตภัณฑ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มแดงและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น #สู่การสร้างผลิตภัณฑ์
..

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มแดงและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มแดงและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น