คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงาน เวทีประกวดนานาชาติ สร้างชื่อเสียง สร้างความภูมิใจกับวิทยาลัยฯ

คณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงาน เวทีประกวดนานาชาติ สร้างชื่อเสียง สร้างความภูมิใจกับวิทยาลัยฯ
.
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ร่วมแสดงความยินดี แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
.
ดร. พิมพิศา พรหมมา หัวหน้าหลักสูตรวิชาการบัญชี
นวัตกรรม เรื่อง ส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์จากใบตาลโตนด รางวัล GOLD MEDAL และ รางวัลพิเศษ TOP 10 BEST INVENTION AWARDS Overall Selection of the Top 10 Best Inventions in iCAN 2022 เวที INNOVERSE INVENTION & INNOVATION EXPO 2022 (INNOVERSE-2022) Atlanta, Georgia State, USA ผ่านระบบออนไลน์
.
ดร. พิมพิศา พรหมมา หัวหน้าหลักสูตรวิชาการบัญชี
นวัตกรรม เรื่อง ลวดลายผลิตภัณฑ์ล้อแม็กมอเตอร์ไซต์เครื่องถมไทย ได้รับรางวัล SILVER MEDAL และ รางวัลพิเศษ CANADIAN SPECIAL AWARD Toronto
.
ผศ.ชยณัฐ บัวทองเกื้อ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิศวกรรมโยธา
นวัตกรรม เรื่อง เครื่องวัดความเค็มและปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติ รางวัล SILVER MEDAL และ รางวัลพิเศษ CANADIAN SPECIAL AWARD Toronto Int'l Society of Innovation & Advanced Skills (TSIAS)
.
.
ภาพ / เรียบเรียง : แผนกงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://cim.rmutsv.ac.th/th/main
.
รับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
https://www.facebook.com/cim.ruts