แสดงความยินดี กับ ท่าขามเกษตรพอเพียง คว้า 5 รางวัล ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารของ กรมอนามัย

แสดงความยินดี กับ ท่าขามเกษตรพอเพียง คว้า 5 รางวัล ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารของ กรมอนามัย
.
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ร่วมแสดงความยินดี กับ วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขามเกษตรพอเพียง อ.ขนอม ในโอกาสที่สินค้าและผลิตภัณฑ์ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารของ #กรมอนามัย โดยได้รับเกียรติจาก นางพรรณสิริ บำรุง นายกเทศมนตรีตำบลขนอม และ นายประสงค์ จันทร์หยู ปลัดอาวุโส อำเภอขนอม เป็นผู้ส่งมอบ ทั้งนี้ ในโอกาสเดียวกัน วิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งการบันทึกถ่ายทำ “ชุมชนต้นแบบ” โดย ทีมเจ้าหน้าที่ จากศูนย์อนามัยเขตพื้นที่ 11 (นครศรีธรรมราช) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าขามเกษตรพอเพียง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

==================
ภาพ/ข่าว : แผนกงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
FB : https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
WWW : https://cim.rmutsv.ac.th/
TikTok : @rutskhanom
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=j-tiVDfwfQo

==================
รับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
https://www.facebook.com/cim.ruts