มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ รมต. กระทรวง อว. งานเฉลิมฉลองหลาดชุมทาง ทุ่งสง ครั้งที่ 200 พร้อมเปิดตัวหลักสูตรการเรียนการสอน และนวัตกรรมนักศึกษา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ รมต. กระทรวง อว. งานเฉลิมฉลองหลาดชุมทาง ทุ่งสง ครั้งที่ 200 พร้อมเปิดตัวหลักสูตรการเรียนการสอน และนวัตกรรมนักศึกษา
.
วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ และคณะจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมแสดงยินดีความก้าวหน้า “การพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการฟื้นฟูวัฒนธรรมและสร้างวัฒนธรรมใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลาดชุมทางทุ่งสง ภายในงาน “โร้ม!! ตั้ง 200 แล้วนุ๊” หลาดชุมทางทุ่งสง จัดโดย เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ บรรยากาศภายในงานคึกคักไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าออกร้านจำหน่ายสินค้ากว่า 200 ร้าน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ผู้สนใจ นักท่องเที่ยว เข้าร่วมอย่างหนาตา ณ หลาดวัฒนธรรม หลาดชุมทางทุ่งสง ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
.
ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร กล่าวว่า มทร.ศรีวิชัย ในนามสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมของ กระทรวง อว. โดยมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนนั่น รู้สึกยินดีกับ เทศบาลเมืองทุ่งสง อย่างยิ่ง และต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาสทาง มหาวิทยาลัยฯ ในการเข้าร่วมแสดงนิทรรศการหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนของ 3 พื้นที่ (พื้นที่ไสใหญ่, พื้นทีทุ่งใหญ่, พื้นที่ขนอม) เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแนะแนวการศึกษาต่อให้กับน้องๆที่กำลังหาที่เรียน และ ผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการบอกต่อข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้ง แสดงผลงานนวัตกรรมนักศึกษา “เครื่องคั่วงาอัตโนมัติ” โดยนักศึกษา หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ภายใต้การดูแล อาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง, ผศ.ดร.อาคม ลักษณะสกุล และ นวัตกรรมนักศึกษา ข้าวโพดหวาน คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ไสใหญ่ ในโอกาสเดียวกันได้ร่วมมอบของที่ระลึกให้กับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม อีกด้วย
.
สำหรับ ตลาดชุมทางทุ่งสง หรือหลาดชุมทางทุ่งสง ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีร้านค้าประมาณ 250 ร้าน เปิดจำหน่ายทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่บ่ายสามโมง ถึงสามทุ่ม แต่ละวันมีพี่น้องประชาชน มาจับจ่ายซื้อของจำนวนมาก จนเป็นต้นแบบในการพึ่งพาตนเอง เพราะเปิดต่อเนื่องมาแล้วกว่า 5 ปี ซึ่งสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เปิดมาครบ 200 ครั้ง สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกว่า 200 ล้านบาท
.
ด้าน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก กล่าวว่า ทุ่งสงเป็นตัวอย่างของงานวิจัยที่มีวัฒนธรรมวิจัย สามารถขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ เป็นแบบอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้ ถ้าเราทำแบบนี้ได้ประเทศก็จะเจริญขึ้น ถ้าเราทำวิจัยและเริ่มทำสิ่งที่สร้างสรรค์ได้มากขึ้น เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์และชาวบ้านได้ ประเทศชาติก็จะดีขึ้นได้ โดย ทาง อว. ยินดีที่จะสนับสนุนให้มากที่สุด จะเห็นได้ว่า หลาดชุมทางทุ่งสง ถือเป็นต้นแบบการส่งเสริม การนำวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่น เป็นการพัฒนาศักยภาพทางวัฒนธรรมที่มีมาอยู่ก่อนในพื้นที่ ผ่านวัฒนธรรม ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม อยากให้ทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนและหาอะไรใหม่ๆมาเติมเต็ม แต่ทั้งนี้ขอให้ช่วยกันรักษา ต่อยอดหลาดชุมทางทุ่งสง ให้สามารถสร้างรายได้ให้คงอยู่กับประชาชนในพื้นที่ตลอดไป
.
สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeItN.../viewform...
.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
FB : https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
WWW : https://cim.rmutsv.ac.th/
TikTok : @cim_khanom
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=j-tiVDfwfQo
.
ภาพ/ข่าว : แผนกงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th