วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มแดงและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น #สู่การสร้างผลิตภัณฑ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มแดงและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น #สู่การสร้างผลิตภัณฑ์
..
วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นำโดย ดร.สุพร ฤทธิภักดี เป็นวิทยากร ร่วมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าขาม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมด้วย ซึ่งเป็น #โครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ #การผลิตสบู่จากน้ำมันปาล์มแดงและน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อพัฒนาคุณค่าปาล์มน้ำมัน เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มเเข็ง ยั่งยืน เพื่อถ่ายทอดและเรียนรู้ เพื่อเป็นศูนย์วิจัย ทดสอบ และเพื่อสืบสานรัชกาลที่ 9 โดยสืบเนื่องมาจากกิจกรรมขั้นตอนการเรียนการทำสบู่แล้ว ผู้เข้าร่วมยังต้องลงมือปฏิบัติการเรียนรู้การบรรจุ แพ็คผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าของตัวสินค้า โดยการนำผลิตภัณฑ์มาบรรจุซอง ติดสติ๊กเกอร์ให้พร้อมจำหน่าย ณ โรงฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
..
ซึ่งตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้กล่าว"ขอขอบคุณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดร.สุพร ฤทธิภักดี ที่นำความรู้ดีๆมาสอนให้กับชุมชน ซึ่งกลุ่มได้เรียนรู้การผลิตสบู่จากผลผลิตที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งได้แก่ผลปาล์มน้ำมันและมะพร้าว ซึ่งการมาเรียนรู้ในครั้งนี้ทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นในตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำ สามารถที่จะนำไปต่อยอด สอนให้กับคนในชุมชนและสมาชิกที่มีความสนใจในการทำสบู่มากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้เรามีความมั่นใจ และสามารถนำไปใช้ได้ภายในชุมชนและเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ แล้วที่ทำสำคัญผลิตภัณฑ์สบู่ที่เราผลิตมานั้นไม่มีสารตกค้างแน่นอนเพราะเราใส่ใจทุกขั้นตอน"
-------------------------------------------------------------
รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
http://cim.rmutsv.ac.th/th/main
https://www.facebook.com/cim.ruts