กิจกรรมการผลิตเจลล้างมือและสเปรย์สมุนไพรจากเตยหอม ตะไคร้หอมและมะกรูด ณ ห้องปฏิบัติการเคมี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

กิจกรรมการผลิตเจลล้างมือและสเปรย์สมุนไพรจากเตยหอม ตะไคร้หอมและมะกรูด

วันนี้ (3 กันยายน 2564) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม นำโดย ผศ.มริสา ไกรนรา อาจารย์ประจำสาขาศึกษาทั่วไป ดร.ดวงกมล กรรมแต่ง หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป พร้อมด้วยนักศึกษา ร่วมกันผลิตเจลล้างมือและสเปรย์จากสมุนไพร จากตะไคร้หอม เตยหอม และมะกรูด เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการสกัดกลิ่นหอมจากพืชสมุนไพรการนำเอาประโยชน์สรรพคุณจากพืชสมุนไพรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติการสกัดกลิ่นหอมจากพืชสมุนไพร การหาแนวทางในการลดใช้สารเคมีและปรับเปลี่ยนมาเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการตระหนักเห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือและสเปรย์จากสมุนไพรจึงมีความจำเป็นในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ณ ห้องปฏิบัติการเคมี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
---------------------------------------
รายงาน : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th