คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มทร.ศรีวิชัย ร่วมแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้กับครอบครัว “บุญโพธิ์ชา”

ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ร่วมแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้กับครอบครัว ของ นางสายหยุด ด้วงหวัง หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ที่ได้สูญเสีย คุณแม่บุญส่ง บุญโพธิ์ชา อันเป็นที่รักยิ่ง จากไปอย่างสงบ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2567 และ พิธีฌาปนกิจ วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ วัดเทพธงชัย ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร