ผู้อำนวยการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ให้การต้อนรับ นายวิริยะ วุฒิมานพ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย อาจารย์นิตยา ทัดเทียม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน ให้การต้อนรับ นายวิริยะ วุฒิมานพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์ธานีวิทยาคม ซึ่งได้รับมอบหมายให้ รักษาราชการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล เพื่อทำความรู้จักพูดคุย พร้อมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน และ การบริการวิชการ ณ ห้องปฏิบัติงานผู้อำนวยการ อาคารปฏิบัติการโรงแรมและศูนย์ฝึกอบรม ชั้น 2