คณะกรรมการ “กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม” หารือแนวทางการดำเนิน โครงการย่อยขยะขวดพลาสติก เพื่อประกอบการอนุมัติงบประมาณ

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย ดร.สุพร ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม ในนามผู้เสนอโครงการย่อยขยะขวดพลาสติก ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ “กองทุนรอบโรงไฟฟ้าขนอม” เพื่อหารือแนวทาง วิธีการ ลักษณะของการดำเนินโครงการ และ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม เพื่อประกอบการอนุมัติงบประมาณใน วงเงิน 450,000 บาท