ข่าวสมัครงาน/ผล

เรื่อง อ่านต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 4 อัตรา view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ(บุคคล)โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG view
ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ (บุคคล) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 5 คน view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ ต.ควนทอง view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และสถานที่การสัมภาษณ์บุคคลเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG เพิ่มเติม พ.ศ. 2565 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพิ่มเติม พ.ศ. 2565 view
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด-19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพิ่มเติม พ.ศ. 2565 view
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ(บุคคล) โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด 19 ด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 46 คน view