วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ: ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการ) โดยวิธีการสอบแข่งขัน ครั้งที่ 8/2566