วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(พื้นที่ขนอม) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร และสถานที่การสรรหาและการเลือกสรรเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภาคการสอบข้อเขียน สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2567