ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โควตาพิเศษ รอบที่ 13

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการยืนยันสิทธิ์ ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ โดยเข้าลิงค์ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

2. ใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

3. กดปุ่มกรอกประวัติและพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ถึง ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 มิถุนายน 2567

.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

รับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม

https://www.facebook.com/cim.ruts

.

#RUTSKHANOMhttps://cim.rmutsv.ac.th/ruts

#RUTShttps://www.rmutsv.ac.th/ruts