ประกาศ : รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม)