วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงอาคารปฏิบัติการโรงแรมและศูนย์ฝึกอบรม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)