ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องกำหนดวันสอบปลายภาคและการส่งข้อสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view
ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงภาคใต้ ประจำปี 2558 view
ประชาสัมพันธ์ : แจ้งปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต 2 พ.ย 58 view
ประกาศการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ ประจำปี 2559 view
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ปตท. โรงแยกก๊าซขนอม ประจำปี 2558 view
ตารางคุมสอบอาจารย์ สอบกลางภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ขอให้ระวังหมอกควันอินโดฯ ระวังโรคทางเดินหายใจโดยเฉพาะกลุ่มภูมิแพ้ view
ตารางสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ view
แผนที่การจราจร ภายในวิทยาลัยฯ เนื่องในกิจกรรมซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17-18 กันยายน 2558 view
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ view
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาทุกชั้นปี สำหรับปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาเพิ่มเติม view
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ขั้นพื้นฐาน รุ่น ๓” view
ตารางการใช้ห้องประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ view
ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อขึ้นทะเบียนรอรับทุนการศึกษา(แบบให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2558 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่องรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศรายชื่อนักศึกษา หอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 view