ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประกาศ : บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง เขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยเลือกตั้งวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่อำเภอขนอม view
ประกาศ : หมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป้นกรรมการสรรหาอธิการบดี เขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดชุมพร view
ตารางสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 view
ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 view
ข้อบังคับ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2566 view
ประกาศ : การเลือกตั้งบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดี view
ประกาศ : รายชื่อ​ผู้​มีสิทธิ์​เข้า​สอบ​สัมภาษณ์​ โควตารอบที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม view
ประกาศ กำหนดวันส่งข้อสอบและวันคุมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 view
ประชาสัมพันธ์ : ประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าประจำปี 2566 view
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมงาน ทำบุญครบรอบ ๙๘ ปี ชาตกาล พระครูไพโรจน์คณาภิบาล และ ฉลองตราตั้งเจ้าอาวาสวัดจันทน์ธาตุทาราม view
ประชาสัมพันธ์ : การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2565 view
ประชาสัมพันธ์ : แจ้งรายชื่อผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช view
ประกาศ : สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช view
ประชาสัมพันธ์ : ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช view
ประชาสัมพันธ์ : โครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2566 view
ประชาสัมพันธ์ : ขอแนะนำวัดชนบทห่างไกล วัดโนนพะโล view
ประกาศ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ view
ประกาศ : แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์ย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช view
ประกาศ : ​รายชื่อ​ผู้​มีสิทธิ์​เข้า​สอบ​สัมภาษณ์​ โควตารอบที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม view
ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 8 โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม view