ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง การขอรับคืนเงินค่าประกันหอพักนักศึกษา ค่ากุญแจ และค่าคีย์การ์ด view
ประชาสัมพันธ์ : ขอส่งหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ view
ประชาสัมพันธ์ : ขอส่งหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ view
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน และผู้ประสานงานวิจัย (สายสนับสนุน) และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “สวพ.สัญจร” view
ประกาศ : คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ view
ประกาศ : ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษาป้องกันตนเองจาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 view
ประชาสัมพันธ์ : การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ view
สำนักวิทยบริการฯ แจ้งปรับเปลี่ยนวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายใหม่ view
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 3 โควตาพิเศษ (เพิ่มเติม) view
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 3 โควตาพิเศษ view
ตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 view
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมจัดงานแสดงนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 view
ประชาสัมพันธ์ : ขอส่งหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ view
ประชาสัมพันธ์ : ขออนุญาตเสนอหลักสูตร Hands-On DPO Workshop view
ประชาสัมพันธ์ : ขอส่งหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 ฉบับ view
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 view
ประชาสัมพันธ์ : ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ กสทช. ประจำปี 2565 view
ประชาสัมพันธ์ : ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมวันส้วมโลกและพัฒนาส้วมสาธารณะรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว view
ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย view
ประชาสัมพันธ์ : โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย รุ่นที่ 18 view