ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม CHUL105 l'm Possible Run และการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565