ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งการปิดปรับปรุงระบบวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย view
ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 12) view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสาร "Exclusive GPF" ฉบับพิเศษ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มทร.อีสาน view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฝึกอบรมออนไลนืภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม และ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2564 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ..2562 (PDPA) view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 และ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 11 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน และ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง และ เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน และ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mahidol Science Communicator Award 2021 view
ประกาศ แผนกงานวิทยบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การชี้แจงประเด็นข่าวปลอมที่ทันสถานการณ์ view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2564 view
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งกำหนดการตัดถ่ายหมายเลขโทรศัพท์ และเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ภายนอก view