วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565