ตารางการขอใช้งาน Zoom Cloud Meeting

               # Zoom Cloud Meeting วิทยาลัยฯ สามารถให้บริการ 2 ห้องประชุม ณ ช่วงเวลาเดียวกัน

                

               หมายเหตุ: แผนกงานวิทยบริการ จะดำเนินการสร้างห้องประชุม Zoom Cloud Meeting พร้อมส่งลิงก์ห้องประชุม ผ่าน E-mail มหาวิทยาลัยของผู้ขอใช้งาน