ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง อ่านต่อ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นที่ขนอม) เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2567 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นที่ขนอม) เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นที่ขนอม) เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)รายการการจัดซื้อจัดจ้างหมวดลงทุน ปี 2567 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)รายการการจัดซื้อจัดจ้างหมวดลงทุนที่มีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (ขนอม) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ view
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดกร ผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการทะเบียน 40-0527 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ (พื้นที่ขนอม) เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานดูแลสภาพแวดล้อม จำนวน 4 อัตรา view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการทำความสะอาด view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ view
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง view