วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม) ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือวัดสัญญาณทางระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด