มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมกับ หัวหน้าภาคส่วนอำเภอขนอม ต้อนรับพ่อเมืองขนอม ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอขนอม

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมกับ หัวหน้าภาคส่วนอำเภอขนอม ต้อนรับพ่อเมืองขนอม ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอขนอม
-------
วันที่ 7 ธันวาคม 2566 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย บุคลากร และตัวแทนชมรมศิษย์เก่า ราชมงคลศรีวิชัยขนอม เข้าร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชนชาวอำเภอขนอม ให้การต้อนรับ นายฐิติวัชร บุญกิจ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอขนอม ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
.
สำหรับประวัติส่วนตัว นายฐิติวัชร บุญกิจ ท่านเป็นชาวตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษาปริญญาตรีและโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อนมาเป็นนายอำเภอเป็นข้าราชการทหาร (บก) โอนมาอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ในปี 2539 ที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส เป็นปลัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และโอนเป็นปลัดอำเภอสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นปลัดอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอขนอม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช หน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ป้องกันจังหวัดระนองและชุมพร ก่อนจะเข้าเรียนโรงเรียนนายอำเภอ กรมการปกครอง รุ่นที่ 72
.
เป็นนายอำเภอครั้งแรก ที่อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ นายอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร นายอำเภอละแม จังหวัดชุมพร นายอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นายอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ก่อนย้ายมาเป็นนายอำเภอขนอม เป็นนายอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
---------
ภาพ/ข่าว : แผนกงานประชาสัมพันธ์
---------
รับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
FB : https://www.facebook.com/cim.ruts
.
http://cim.rmutsv.ac.th/th
http://www.rmutsv.ac.th