มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสัญจร ครั้งที่ 233 - 11/2566

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมสัญจร ครั้งที่ 233 - 11/2566
.
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ดร.สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในโอกาสการประชุมสัญจร ครั้งที่ 233 - 11/2566 และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุม 1307 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและศูนย์ฝึกอบรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
========
ภาพ/ข่าว : แผนกงานประชาสัมพันธ์
========
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
http://cim.rmutsv.ac.th/th
http://www.rmutsv.ac.th
--------------------------------
รับสมัครนักศึกษาใหม่
https://www.facebook.com/cim.ruts
.
ภาพเพิ่มเติม https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02jmeENUQTHQs7nXEcPJmjx...