จดหมายข่าว ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 : ผู้อำนวยการ อนุมัติ ลดค่าหอพักนักศึกษา 10 เปอร์เซ็นต์ นักศึกษาใหม่ 2567 ยืนยันสิทธิ์ตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่กำหนด

ผู้อำนวยการ อนุมัติ ลดค่าหอพักนักศึกษา 10 เปอร์เซ็นต์ นักศึกษาใหม่ 2567 ยืนยันสิทธิ์ตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่กำหนด
---------
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย, ผศ.อาทิตย์ สุจเสน หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ และ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาการบัญชี หลักสูตรวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม หลักสูตรวิชาการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล คณะดำเนินงานประชาสัมพันธ์แนะแนว รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำวิทยาลัย ร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร กระบวนการต่างๆที่จะนำมาปรับใช้ในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 มอบนโยบาย ลดค่าหอพักภายในวิทยาลัยฯ ทันที 10% สำหรับนักศึกษาใหม่ 2567 กรณีปฏิบัติตตามเงื่อนไข

========
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
RUTSKHANOM http://cim.rmutsv.ac.th/th
RUTS http://www.rmutsv.ac.th
--------------------------------
รับสมัครนักศึกษาใหม่
https://www.facebook.com/cim.ruts
--------------------------------