จดหมายข่าว ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 : สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำทีม ส่งต่อความห่วงใย มอบน้ำใจ ให้น้อง บ้านศรีธรรมราช

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำทีม ส่งต่อความห่วงใย มอบน้ำใจ ให้น้อง บ้านศรีธรรมราช
--------
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ชุลี หมีรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และสโมสรนักศึกษา มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับ #บ้านเด็กศรีธรรมราช กิจกรรมดังกล่าวสืบเนื่องจากการจัดโครงการ CIM Freshy 2023 จัดประกวดดาว เดือน และ LGBTQ และมีการเปิด Popular Vote 2023 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 (ที่ผ่านมา) โดยรายได้ส่วนหนึ่งนำมาจัดซื้อ จัดเลี้ยงอาหารและมอบของให้เด็กๆ ทั้งนี้ ทางสโมสรนักศึกษา ได้เปิดรับบริจาคสิ่งของและได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ประเมิณมูลค่ากว่า 25,000 บาท ประการสำคัญกิจกรรมดังกล่าว ทางแผนกงานวินัยและพัฒนานักศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการกระทำความดีของนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่มหาวิทยาลัย
-----------
สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณ สายธารน้ำใจครั้งนี้เป็นอย่างสูง และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในทุกๆกิจกรรมต่อไป สโมสรนักศึกษา RUTS Khanom "การเรียนทำให้มีงานทำ กิจกรรมทำให้ทำงานเป็น"
========
ภาพ/ข่าว : แผนกงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน
========
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
RUTSKHANOM http://cim.rmutsv.ac.th/th
RUTS http://www.rmutsv.ac.th
--------------------------------
รับสมัครนักศึกษาใหม่
https://www.facebook.com/cim.ruts
--------------------------------