จดหมายข่าว ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2566 : มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมกับ คณะกรรมการ วัดจันทน์ธาตุทาราม หารือ โครงการซ่อมแซมบูรณะเมรุแบบเตาเผาไร้มลพิษ

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมกับ คณะกรรมการ วัดจันทน์ธาตุทาราม หารือ โครงการซ่อมแซมบูรณะเมรุแบบเตาเผาไร้มลพิษ
-----------
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารปฏิบัติการโรงแรมและศูนย์ฝึกอบรม อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย, นายรณรุต ผลหิรัญ หัวหน้าฝ่ายบริหารและวางแผน วิศวกรประจำวิทยาลัยฯ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับ พระครูปลัดสิวริศร์ สุทธิมโน เจ้าอาวาสวัดจันทร์ธาตุทาราม คณะกรรมการบริหารวัด ประชุมหารือ โครงการซ่อมแซมบูรณะเมรุแบบเตาเผาไร้มลพิษ วัดจันทน์ธาตุทาราม (เจดีย์ปะการัง) ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวนเงิน 3,310,000 บาท ในการก่อสร้าง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
RUTSKHANOM http://cim.rmutsv.ac.th/th
RUTS http://www.rmutsv.ac.th
--------------------------------
รับสมัครนักศึกษาใหม่
https://www.facebook.com/cim.ruts
--------------------------------