จดหมายข่าว ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2566 : คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี “ผู้อำนวยการโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล”

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี “ผู้อำนวยการโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล”
---------
วันที่ 24 ตุลาคม 2566 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย อาจารย์ชุลี หมีรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ ตัวแทนอาจารย์ และตัวแทนบุคลากร (ในนามศิษย์เก่าโรงเรียนฯ) ร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.สุประวีณ์ ทิพย์โพธิ์ ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล” ณ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
RUTSKHANOM http://cim.rmutsv.ac.th/th
RUTS http://www.rmutsv.ac.th
--------------------------------
รับสมัครนักศึกษาใหม่
https://www.facebook.com/cim.ruts
--------------------------------