จดหมายข่าว ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2566 : มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 วางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2566

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 วางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม 2566
----
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย ตัวแทนบุคลากร ตัวแทนสโมสรนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ร่วมวางพวงมาลา ภายใต้การจัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา ณ ลานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
RUTSKHANOM http://cim.rmutsv.ac.th/th
RUTS http://www.rmutsv.ac.th
--------------------------------
รับสมัครนักศึกษาใหม่
https://www.facebook.com/cim.ruts
--------------------------------