ประกาศ : รายชื่อ​ผู้​มีสิทธิ์​เข้า​สอบ​สัมภาษณ์​ โควตารอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศ : รายชื่อ​ผู้​มีสิทธิ์​เข้า​สอบ​สัมภาษณ์​ โควตารอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
.
ให้นักศึกษาเข้า Line กลุ่ม หลักสูตรที่สมัครเพื่อทำการนัดสอบสัมภาษณ์ โดยสแกนจาก QR Code
.
สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
เวลา 09.00 - 16.30 น.