ประกาศ เรื่องการให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในวันฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 วันที่ 16 - 17 กันยายน 2566

    ประกาศ เรื่องการให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในวันฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565  วันที่ 16 - 17 กันยายน 2566 

เอกสารประกอบ: