ประกาศ : รายชื่อ​ผู้​มีสิทธิ์​เข้า​สอบ​สัมภาษณ์​ โควตารอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม

ประกาศ : รายชื่อ​ผู้​มีสิทธิ์​เข้า​สอบ​สัมภาษณ์​ โควตารอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
.
สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 23 พฤษภาคม​ 2566
เวลา 09.00 - 16.30 น.
.
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์
ใบแสดงผลการเรียน (ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม​ 66)
https://admission.rmutsv.ac.th/register.php

เอกสารประกอบ: