ประกาศ : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ โควตาพิเศษ รอบที่ 14

ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา โควตารอบที่ 14 ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2566
.
ขั้นตอนการชำระเงิน
1. เข้าระบบ https://admission.rmutsv.ac.th/register.php
2. เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
3. สแกน QR Code ชำระค่าเทอม
4. ค่ากิจกรรม 500 บาท
========

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
#RUTSKHANOM http://cim.rmutsv.ac.th/th
#RUTS http://www.rmutsv.ac.th
--------------------------------
รับสมัครนักศึกษาใหม่
https://www.facebook.com/cim.ruts
--------------------------------
#วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
#พื้นที่ขนอม