จดหมายข่าวฉบับที่ 16 ประจำวันที่ 21 เมษายน 2566 : สุดปัง เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม เดินหน้าพัฒนาต่อยอดความรู้ ปฏิบัติจริง เรื่องกาแฟ พัฒนาผู้ประกอบการบาริสต้ามืออาชีพ รุ่นที่ 2

สุดปัง เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม เดินหน้าพัฒนาต่อยอดความรู้ ปฏิบัติจริง เรื่องกาแฟ พัฒนาผู้ประกอบการบาริสต้ามืออาชีพ รุ่นที่ 2
---------
ระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม โดย ศูนย์พัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ศูนย์ภาคใต้อ่าวไทย จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานบาริสต้าสู่มืออาชีพ รุ่นที่ 2 โดยมี ผู้ประกอบการร้านกาแฟ ผู้ที่กำลังเปิดร้านกาแฟ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 40 คน โดยมี คุณวัชระ ควัฒน์กุล (อาจารย์หนึ่ง) และ คุณสุชีรา ควัฒน์กุล (อาจารย์มัดมี่) วิทยากรผู้ที่มีประสบการณ์ด้านกาแฟ ถ่ายทอดความรู้ สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าอบรม ได้ลงมือปฏิบัติจริงการทำลาเต้อาร์ตรูปต่างๆ เช่น หัวใจ หงส์ รูปการ์ตูนโพนี่ เป็นต้น รวมไปถึงการชงกาแฟแบบ Slow Bar แบบ Speed Bar เมนูกาแฟเย็น พร้อมสูตรเครื่องดื่มเย็นในร้านกาแฟ ณ ชลนภารีสอร์ท ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
---------
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv