จดหมายข่าวฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 11 เมษายน 2566 : มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก้าวสู่สายอาชีพอย่างมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก้าวสู่สายอาชีพอย่างมืออาชีพ
----------------
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม เป็นประธานในการเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ดำเนินงานโดย ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โดยมี อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ นักศึกษาที่จบการศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ประชีพ ชูพันธ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
----------------
นายเข้มนที ศรีสุขล้อม หัวหน้าแผนกงานกิจกรรมนักศึกษา ในนามผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้ทราบถึงแนวคิดในการประกอบอาชีพในอนาคต ทำให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาทราบถึงแนวทางการเป็นผู้ประกอบการ และได้พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงานในอนาคต และเพื่อได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
----------
ภาพ / ข่าว : แผนกงานประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th
--------------------------------
รับสมัครนักศึกษาใหม่
https://www.facebook.com/cim.ruts
--------------------------------
#วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
#พื้นที่ขนอม
#ราชมงคลศรีวิชัยขนอม