ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 6 โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม

ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 6 โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
.
สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ 19 มกราคม 2566
เวลา 09.00 - 16.30 น.