มทร.ศรี​วิชัย​ ร่วม​โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา มทร.ศรี​วิชัย​ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มทร.ศรี​วิชัย​ ร่วม​โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา มทร.ศรี​วิชัย​ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
.
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม พร้อมด้วย อาจารย์นิตยา ทัดเทียม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน, อาจารย์วาจิศา จันทรักษ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่, พื้นที่ไสใหญ่ พื้นที่ขนอม และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 ณ เดอะภูบีช โฮเทล อ.เมือง จ.กระบี่