มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ต้อนรับ นายก อบจ.นครศรีธรรมราช และร่วมจัดแสดงผลงานการดำเนินงานของ U2T อำเภอขนอม งานวิ่ง RSAC FunRun 2022

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ต้อนรับ นายก อบจ.นครศรีธรรมราช และร่วมจัดแสดงผลงานการดำเนินงานของ U2T อำเภอขนอม งานวิ่ง RSAC FunRun 2022
.
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม มอบหมายให้ อาจารย์อภิรัญธ์ จันทร์ทอง ในนามตัวแทนคณาจารย์และคณะทำงาน U2T อำเภอขนอม และ บุคลากร ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และผลงาน U2T อำเภอขนอม (ตำบลขนอม, ตำบลควนทอง, ตำบลสิชล) และ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ทางวิทยาลัยฯจัดการเรียนการสอน ภายในงานเดิน -วิ่ง RSAC FUNRUN2022 สร้างฝันปันสุข กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการศึกษา จัดโดยชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชราช พื้นที่ไสใหญ่
.
ในโอกาสเดียวกันนั้น ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ U2Tอำเภอขนอม ให้กับ นายก กนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานงานเดิน - วิ่ง RSAC FUNRUN 2022 สร้างฝันปันสุข ดังกล่าว พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานต่างๆ เพื่อต่อยอดแนวทางการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไปอีกด้วย
.
ภาพ/เรียบเรียง : แผนกงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://cim.rmutsv.ac.th/th/main
.
รับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
https://www.facebook.com/cim.ruts