สีสัน RSAC FunRun 2022 สร้างฝัน ปันสุข เดินวิ่งเพื่อการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)

สีสัน RSAC FunRun 2022 สร้างฝัน ปันสุข เดินวิ่งเพื่อการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่)
.
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นายก กนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช งานเดิน -วิ่ง RSAC FUNRUN2022 สร้างฝันปันสุข กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการศึกษา โดยชมรมศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชราช พื้นที่ไสใหญ่
.
ภาพ/เรียบเรียง : แผนกงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://cim.rmutsv.ac.th/th/main
.
รับสมัครนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม
https://www.facebook.com/cim.ruts