ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมสำคัญในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2565