วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ ต.ควนทอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ(ขนอม)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ ต.ควนทอง จำนวน 1 อัตรา