ข่าวในพระราชสำนัก 25 กรกฎาคม 2565 พระราชทานปริญญาบัตร มทร.ศรีวิชัย บัณฑิตปีการศึกษา 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
.
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เมื่อเวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีบัณฑิต กิติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 5 ท่าน และ บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,578 คน ณ ศูนย์ประชุมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
.
#พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2562
#วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
#ราชมงคลศรีวิชัยขนอม