มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมกับ โรงไฟฟ้าขนอม และกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลอ่าวเสด็จ ร่วมต้อนรับคณะทำงานย่อยตรวจประเมินอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม .

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมกับ โรงไฟฟ้าขนอม และกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลอ่าวเสด็จ ร่วมต้อนรับคณะทำงานย่อยตรวจประเมินอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม
.
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม โดย ดร.สุพร ฤทธิภักดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรม พร้อมด้วยอาจารย์ นักศึกษา และคณะทำงาน ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ร่วมต้อนรับคณะทำงานย่อยตรวจประเมินอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 โดยทางกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลอ่าวเสด็จได้รับการตรวจประเมิน นำโดย นายปรีชารุ่งรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมคณะทำงาน จำนวน 25 ท่าน เข้าร่วมการพิจารณาตัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565 ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ณ กลุ่มแปรรูปอาหารทะเลอ่าวเสด็จ บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
.
ภาพ/ข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th
-------------------------------------------------------
#วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
#พื้นที่ขนอม
#ราชมงคลศรีวิชัยขนอม