ราชมงคลศรีวิชัยขนอม ร่วมสืบสานศาสนพิธี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลขนอม สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับห้องฉุกเฉิน

ราชมงคลศรีวิชัยขนอม ร่วมสืบสานศาสนพิธี ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลขนอม สมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับห้องฉุกเฉิน
.
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2565 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ในนามตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มอบปัจจัย 9,262 บาท ร่วม “ทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 56 ปี โรงพยาบาลขนอม เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลขนอม” โดยมี กลุ่มองค์กรภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชน สมาคม ชมรม ผู้ประกอบการ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ โรงพยาบาลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
.
โดยได้รับเกียรติจาก คุณจำนงค์ สุดใจใหม่ ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคี และ คุณวิไล ผกากรอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
-------------------------------------------------------
ภาพ/ข่าว : แผนกประชาสัมพันธ์ งานบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th