ประชาสัมพันธ์ : งานทอดผ้าป่าสามัคคี วัดธรรมโฆษณ์ และขอเชิญร่วมทำบุญเป็นผู้อุปถัมภ์ และเจ้าภาพร่วมการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565