ประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 26