ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สมัครเข้าร่วมกิจกรรม GSB Micropreneur โครงการอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเริ่มต้น ประจำปี 2565