ประชาสัมพันธ์ : ขอความอนุเคราะห์แจ้งยอดความต้องการเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา