มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมพิธีเปิดหอพระและประดิษฐานพระพุทธรูปประจำหอพระ โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

มทร.ศรีวิชัย พื้นที่ขนอม ร่วมพิธีเปิดหอพระและประดิษฐานพระพุทธรูปประจำหอพระ โรงพยาบาลขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
.
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย ดร.ดวงกมล กรรมแต่ง หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป ในนามวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติร่วมพิธีเปิดหอพระ และประดิษฐานพระพุทธรูปประจำหอพระ ณ บริเวณหน้าสวนหย่อม โรงพยาบาลขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
.
โดยมี นายยุทธนา สุทธิธนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขนอม กล่าวต้อนรับ นายชิงชัย โชติแสง พร้อมด้วยคณะและครอบครัว ประธานฝ่ายฆราวาสในนามผู้สนับสนุนสร้าง พระพุทธรูป (พระไภษัชยคุรุ) มอบแด่โรงพยาบาลขนอม และ พระครูสุนทรพจนบัณฑิต เจ้าคณะอำเภอขนอม เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง เป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์ สำหรับบรรยากาศภายในพิธีจัดให้มีพระสงฆ์ 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมทำบุญ 9 วัด ได้รับความสนใจจากหัวหน้าภาคส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และพี่น้องประชาชนอำเภอขนอมเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก โดยการจัดสร้างหอพระดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นนิมิตรหมายอันดี เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับโรงพยาบาลขนอม เป็นสถานที่สักการะบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ทั้งในส่วนของผู้รับบริการ บุคลากรของโรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป

-------------------------------------------------------
ภาพ/เรียบเรียง : แผนกงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารและวางแผน
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pr.cim.rmutsv
http://cim.rmutsv.ac.th